Zarząd

Obecny skład Zarządu Fundacji:
Alicja Zając - Prezes Zarządu
Maciej Inglot - Wiceprezes Zarządu
Wiesław Zając - Członek Zarządu
Lucyna Pleśniak - Prezydent Zgromadzenia

Organ nadzoru:

Marek Szuba
Sławomir Olejarczyk
Dawid Nykiel