Fundatorzy

Fundacja została ustanowiona przez fundatorów w składzie 5 osobowym: Stanisław Babinetz, Stanisław Marmuźniak, Zdzisław Paszyński, Alicja Zając i Wiesław Zając. Postanowieniem z dnia 26.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał fundacje pod nr 94513. Organem uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd w 5 osobowym składzie, a organem nadzoru Rada Fundatorów 3 osobowym składzie. 

Obecny skład Rady Fundatorów:

  1. Stanisław Babinetz
  2. Alicja Zając
  3. Zdzisław Paszyński
  4. Stanisław Marmuźniak
  5. Wiesław Zając