Działalność

Nasza fundacja w ciągu roku organizuje kilka akcji charytatywnych związanych z imprezami dla biednych dzieci:


  1. Acja przedświąteczna Wielkanocna - rozdajemy biednym dzieciom paczki i talony żywnościowe.
  2. Akcja z okazji Dnia Dziecka; organizujemy festyny z Miejskim Ośrodkiem Kultury, rozdając nieodpłatnie najbiedniejszym dzieciom - typowanym przez: szkoły, domy dziecka, świetlice środowiskowe, oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - upominki takie jak: słodycze, odzież, zabawki itp.
  3. Akcja "Dożywianie" - organizujemy dożywianie w szkołach. Pieniądze uzyskujemy z kwest publicznych i sponsorów.
  4. Akcja "Mikołajki" - organizujemy biednym dzieciom nieodpłatne paczki z odzieżą, zabawkami i słodyczami.
  5. Akcja propagandowo - uświadamiająca, która ma na celu przestrzec młodzież przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami, oraz przed wkraczaniem na droge przestępczości. Spotkania są prowadzone z przedstawicielami prokuratury.
  6. W najbliższym czasie nasza fundacja planuje założyć Ośrodek Socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych.
  7. Wyprawki szkolne dla dzieci z biednych rodzin.
  8. Wigilia dla ubogich.